Piagam Pelanggan

  • Setiap pesakit akan diberi rawatan perubatan sewajarnya yang berkualiti di hospital ini.
  • Setiap pesakit yang memerlukan rawatan khusus yang tidak terdapat di hospital ini akan dirujuk ke hospital lain yang mempunyai kepakaran yang diperlukan.
  • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
  • Segala maklumat mengenai pesakit dan rawatannya adalah rahsia serta disimpan di Unit Rekod Perubatan. Maklumat tersebut hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu dengan keizinan yang tertakluk kepada undang-undang.

Setiap pesakit akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur dan rawatan yang dicadangkan termasuk risiko dan pilihan yang ada.

Piagam Pelanggan Teras KKM Telah Ditetapkan Seperti Berikut:

Semua pesakit yang ditakrifkan oleh Malaysia Triage Category (MTC) sebagai kes Merah akan dirawat oleh PEgawai Perubatan di Jabatan Kecemasan Hospital dengan serta merta - sasaran 100%.

Numerator : Number of MTC Red patients who are attended by ED staff immediately.

Denominator : Total number of MTC Red patients.

Waktu Melawat

Tiada pelawat dibenarkan masuk

ke wad kecuali kes kecemasan dan

sangat memerlukan.

Kecemasan : Dibuka 24 jam