Pengenalan Hospital

Hospital Kuala Kubu Bharu merupakan sebuah hospital daerah yang memberi perkhidmatan pakar atas rawatan. Terdapat 10 orang Pegawai Perubatan yang bertugas untuk merawat pesakit di hospital ini. Hospital ini mempunyai 150 katil dengan 7 buah wad. Hospital Kuala Kubu Bharu terdiri daripada 13 unit utama.

UNIT UTAMA

Unit Pengurusan

 - Pentadbiran dan Perkhidmatan
- Kewangan dan Hasil
- Teknologi Maklumat
- Kejuruteraan Operasi

Unit Forensik
Unit Pesakit Dalam

- Pesakit Dalam
- Kawalan Jangkitan

Unit Rehabilitasi

- Pemulihan Anggota
- Pemulihan Carakerja

Unit Patalogi

- Patalogi
- Transfusi Darah

Unit Pengimejan dan Diagnostik
Unit Kecemasan dan Trauma

- Kecemasan dan Trauma
- Bilik Daftar Masuk
- Bilik Pemandu

Jabatan Pesakit Luar

- Pesakit Luar
- Klinik Pakar
- Klinik Diabetis

Unit Hemodialisis
Unit Farmasi
Unit Rekod Perubatan
Unit CSSU
Unit Sajian

KLINIK PAKAR

Klinik Pakar Perubatan Am

Klinik Pakar Pediatrik

$20.00

Klinik Pakar Obstetrik dan Ginekologi

Klinik Pakar Psikiatrik

Klinik Pakar Pembedahan Am

Klinik Pakar Otopedik

$20.00

Klinik Pakar Oftalmologi

Klinik Pakar Perubatan Keluarga