Unit Teknologi Maklumat

Misi

Unit Teknologi Maklumat akan berusaha memastikan kemudahan infrastruktur dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat digunakan secara optimum.

Visi

Unit Teknologi Maklumat akan menjadi penyelaras perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang dinamik, cekap dan berkesan.

Objektif

Membantu mempertingkatkan kualiti, keberkesanan dan kecekapan urusan dan sistem penyampaian Hospital Kuala Kubu Bharu menerusi penggunaan teknologi maklumat.

Waktu Melawat

Tiada pelawat dibenarkan masuk

ke wad kecuali kes kecemasan dan

sangat memerlukan.

Kecemasan : Dibuka 24 jam