Permohonan Laporan Perubatan

 

Untuk makluman, berikut merupakan dokumen yang diperlukan bagi Permohonan Laporan Perubatan:

1. Borang Permohonan (disediakan di kaunter)
2. Salinan kad Pengenalan
3. Salinan Kad Rawatan / Salinan Cuti Sakit
4. Salinan kad Pengenalan Ibu/Bapa/Penjaga yang sah (bagi pesakit bawah 18 tahun)
5. Salinan Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan Pesakit (bagi pesakit 18 tahun)
6. Surat keizinan asal dari pesakit / waris (bagi permohonan dan pengambilan laporan siap melalui agen/wakil insurans/peguam dsb).
7. Salinan Permit Penguburan / salinan Sijil Kematian (bagi pesakit yang telah meninggal dunia)
8. Salinan Sijil Nikah / Perkahwinan bagi suami/isteri yang telah meninggal dunia)
9. Surat Kebenaran asal beserta Kad Pengenalan waris terdekat / Surat Akuan Sumpah (jika berkaitan) sekiranya pesakit meninggal dunia.
10. Borang berkaitan (insurans, PERKESO, KWSP, Buruh 90 dsb)
11. Bayaran

Waktu Melawat

Tiada pelawat dibenarkan masuk

ke wad kecuali kes kecemasan dan

sangat memerlukan.

Kecemasan : Dibuka 24 jam