report 1698842 640Untuk makluman, berikut merupakan dokumen yang diperlukan bagi Permohonan Laporan Perubatan:

1. Borang Permohonan (disediakan di kaunter)
2. Salinan kad Pengenalan
3. Salinan Kad Rawatan / Salinan Cuti Sakit
4. Salinan kad Pengenalan Ibu/Bapa/Penjaga yang sah (bagi pesakit bawah 18 tahun)
5. Salinan Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan Pesakit (bagi pesakit 18 tahun)
6. Surat keizinan asal dari pesakit / waris (bagi permohonan dan pengambilan laporan siap melalui agen/wakil insurans/peguam dsb).
7. Salinan Permit Penguburan / salinan Sijil Kematian (bagi pesakit yang telah meninggal dunia)
8. Salinan Sijil Nikah / Perkahwinan bagi suami/isteri yang telah meninggal dunia)
9. Surat Kebenaran asal beserta Kad Pengenalan waris terdekat / Surat Akuan Sumpah (jika berkaitan) sekiranya pesakit meninggal dunia.
10. Borang berkaitan (insurans, PERKESO, KWSP, Buruh 90 dsb)
11. Bayaran