Objektif Umum

 • Untuk memastikan semua aktiviti kualiti yang merangkumi aktiviti peningkatan kualiti KKM dijalankan dan dipantau dengan sempurna.

Objektif Khusus

 • Menyelaras sistem dokumentasi bagi semua aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti.
 • Menganalisa pencapaian semua aktiviti peningkatan kualiti mengikut standard yang ditetapkan dan penghasilan setahun.
 • Menjadi sumber rujukan dan simpanan maklumat mengenai aktiviti peningkatan kualiti hospital.

Visi

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

Misi

Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:-

 1. Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:-
  • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan.
  • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga.
  • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka.
 2. Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:-
  • Mengutamakan pelanggan.
  • Saksama.
  • Tidak membebankan.
  • Cekap.
  • Wajar mengikut teknologi.
  • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran.
  • Inovatif.
  • Dengan menekankan:-
   • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan.
   • Sifat menghormati maruah insan penglibatan masyarakat.