Misi

Menguruskan perkhidmatan kakitangan hospital dari segi kebajikan, laluan kerjaya dan keperluan bagi melancarkan perkhidmatan dan mengekalkan mutu perkhidmatan yang terbaik. Memantau penyelenggaraan bangunan dan memastikan pengurusan kewangan yang mematuhi pekeliling semasa dan arahan pihak pemgurusan tertinggi.

Visi

Ke arah mencapai kualiti perkhidmatan pengurusan kakitangan,prasarana dan kewangan yang tebaik disamping menerapkan nilai-nilai murni dikalangan kakitangan yang akan memastikan visi organisasi dapat dicapai secara menyeluruh.