Misi

Memastikan mutu perkhidmatan menepati kehendak pelanggan.

Visi

Ke arah menjadikan Unit Rekod Perubatan Hospital Kuala Kubu Bharu sebagai Pusat Maklumat dan Dokumentasi yang lengkap dan berkualiti serta memenuhi kehendak pelanggan.

Objektif

Memberi perkhidmatan pengurusan Rekod Perubatan dengan cekap dan teratur disamping memberikan perkhidmatan penjagaan rekod perubatan, pembekalan maklumat dan penyediaan laporan perubatan pesakit.

Piagam Pelanggan

Kami berjanji:-

  • Laporan perubatan disiapkan dalam masa 14 hari selepas menerima permohonan yang lengkap.
  • Semua rekod perubatan dirahsiakan dan disimpan dengan selamat.

UnitRekod1

UnitRekod2