Unit Teknologi Maklumat

Misi

Unit Teknologi Maklumat akan berusaha memastikan kemudahan infrastruktur dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat digunakan secara optimum.

Visi

Unit Teknologi Maklumat akan menjadi penyelaras perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang dinamik, cekap dan berkesan.

Objektif

Membantu mempertingkatkan kualiti, keberkesanan dan kecekapan urusan dan sistem penyampaian Hospital Kuala Kubu Bharu menerusi penggunaan teknologi maklumat.

Piagan Pelanggan

Kami berjanji :-

Memberi maklumbalas awal aduan tentang semua perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi dalam tempoh dua hari waktu bekerja dari tarikh terima aduan.

Waktu Melawat

Isnin - Jumaat :

12.30 tengahari - 2.00 petang

4.30 petang - 7.00 petang

Hari Sabtu, Ahad & Cuti Am :

12.30 tengahari - 7.00 petang

Kecemasan :

Dibuka 24 jam