Senarai Semak untuk Pesakit

Jika anda telah diberi tarikh temujanji, sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Rujukan daripada doktor (kerajaan / swasta)

2. Kad Pengenalan / Surat Beranak / Passport

3. Surat Jaminan (GL) (bagi kakitangan awam yang tidak berdaftar dengan e-GL)

4. Salinan Kad Pesara (Jika anda seorang pesara)

5. Surat Sekolah (Sehingga tingkatan 6 sahaja)

6. Wang cagaran secukupnya

 UnitRekod2

Waktu Melawat

Isnin - Jumaat :

12.30 tengahari - 2.00 petang

4.30 petang - 7.00 petang

Hari Sabtu, Ahad & Cuti Am :

12.30 tengahari - 7.00 petang

Kecemasan :

Dibuka 24 jam