Hak dan Tanggunjawab Pesakit

Hak

Sebagai pesakit anda layak untuk:-

 • Mendapatkan rawatan yang saksama.
 • Dilayan dengan penuh kehormatan dan maruah.
 • Mengenali pengamal perubatan yang terlibat di dalam perawatan serta jawatannya.
 • Mendapatkan rawatan yang bertepatan dengan masalah kesihatan yang dialami.
 • Mendapatkan maklumat yang tepat mengenai status kesihatan, perancangan rawatan dan ubatan sebelum memberi kebenaran untuk rawatan.
 • Diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan mengenai masalah kesihatan yang dialami.
 • Mendapatkan rawatan berterusan melalui komunikasi yang tepat dengan pengamal perubatan.
 • Mendapatkan pengurusan komplikasi yang sesuai dan tepat.
 • Menerima rawatan di dalam persekitaran yang selamat dan selesa.
 • Kerahsiaan maklumat perubatan dan mendapatkan laporan perubatan bila perlu.
 • Mendapatkan maklumat mengenai polisi dan prosedur mengenai pendermaan organ dan kebebasan dalam membuat keputusan.
 • Menyuarakan ketidakpuasan hati melalui prosedur yang mudah.
 • Mendapatkan maklumat terperinci bagi bil bayaran hospital.

Tanggungjawab

Bagi memastikan perawatan yang selamat dan berkesan, pesakit dan ahli keluarga dikehendaki untuk:-

 • Memberi maklumat yang tepat mengenai sejarah kesihatan semasa dan terdahulu termasuk ubatan dan sejarah alahan.
 • Memberi maklumat peribadi yang tepat dan terkini.
 • Mematuhi perancangan rawatan, nasihat pemakanan dan arahan spesifik yang lain serta nasihat rawatan lanjut.
 • Memakai jalur pengenalan pergelangan tangan setiap masa.
 • Meminta bantuan sekiranya berisiko untuk jatuh.
 • Memaklumkan kepada petugas di wad sekiranya keluar dari wad sekitar premis hsopital selepas dimasukkan ke wad.
 • Menghormati dan bertimbang rasa dengan pesakit lain dan ahli keluarga mereka.
 • Mematuhi polisi hospital berkenaan dengan masa rawatan, kebersihan tangan, tidak merokok, hospital rakan bayi, rakan kanak-kanak dan rakan suami serta kemudahan pesakit.
 • Memastikan persekitaran hospital bersih.
 • Menyimpan barangan berharga di rumah.
 • Meletakkan kenderaan di tempat letak kereta yang disediakan untuk pelawat.

Waktu Melawat

Isnin - Jumaat :

12.30 tengahari - 2.00 petang

4.30 petang - 7.00 petang

Hari Sabtu, Ahad & Cuti Am :

12.30 tengahari - 7.00 petang

Kecemasan :

Dibuka 24 jam