Pekeliling LPPSA Bil. 1 Tahun 2017

Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan berkaitan pembiayaan perumahan oleh Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) kepada orang yang layak berdasarkan Akta LPPSA 2015. Pekeliling LPPSA Bil. 1/2017 hendaklah dibaca bersama garis panduan permohonan pembiayaan perumahan sektor awam yang berkuat kuasa. Dengan ini, Pekeliling LPPSA Bil. 1/2016 adalah terbatal.

Klik untuk muat turun PEKELILING LPPSA BIL. 1 TAHUN 2017

Waktu Melawat

Isnin - Jumaat :

12.30 tengahari - 2.00 petang

4.30 petang - 7.00 petang

Hari Sabtu, Ahad & Cuti Am :

12.30 tengahari - 7.00 petang

Kecemasan :

Dibuka 24 jam